DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG CN-02-07 RICHELL BẮC GIANG

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nhựa Richell U Kwong 

Địa điểm: KCN Vân Trung, Bắc Giang

Phạm vi công việc: Công việc xây dựng, sửa chữa, cải tạo

Thời gian thi công: 2021

Một số hình ảnh dự án: