DỰ ÁN NHÀ MÁY FORD HẢI DƯƠNG

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Ford Việt Nam

Địa điểm: Tứ Minh, Hải Dương

Phạm vi công việc: Thiết kế, cung cấp, xây dựng hệ thống điện

Một số hình ảnh dự án: