DỰ ÁN NHÀ MÁY SEOV

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sei Optifrontier Việt Nam

Địa điểm: KCN Thăng Long III, Vĩnh Phúc

Phạm vi công việc: Thầu phụ công việc điện

Thời gian thi công: 2019-2021

Một số hình ảnh dự án: