THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ  XÂY DỰNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ XÂY DỰNG

Vị trí tuyển dụng Kỹ sư xây dựng giám sát công trình đường dây và Trạm biến áp : 3-5 người kinh nghiệm từ 2 năm Kỹ sư xây dựng giám sát công trình dân dụng, công nghiệp: 05 người- không yêu cầu kinh nghiệm
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ M&E

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ M&E

Vị trí tuyển dụng:  Kỹ sư điện giám sát công trình đường dây và Trạm biến áp : 3-5 người kinh nghiệm từ 2 năm Kỹ sư điện giám sát công trình dân dụng, công nghiệp : 05 người- không yêu cầu kinh nghiệm