DỰ ÁN NHÀ MÁY CRYSTAL MARTIN

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Crystal Martin 

Địa điểm: KCN Quang châu, Bắc Giang

Phạm vi công việc: Công việc cơ

- Cải tạo AHU và hệ thống HVAC

- Cải tạo hệ thống ống gió, quạt, điều hòa...

Thời gian thi công: 2021-2022

Một số hình ảnh dự án: