DỰ ÁN CÔNG TRÌNH ĐIỆN LỰC GIAI ĐOẠN I-1 NHÀ MÁY GOERTEK NGHỆ AN

Chủ đầu tư: Công ty TNHH công nghiệp chính xác Goertek 

Địa điểm: Khu công nghiệp WHA, thuộc Khu Kinh tế Đông Nam, Nghệ An

Phạm vi thi công: Tổng thầu thiết kế, thi công công trình điện

- Phần cấp điện 24kV ngoài nhà: cầu dao, trụ điện, giếng điện... 

- Phần trung tậm động lực: đầu ra, đầu vào, tụ bù...

- Phần xưởng: đầu ra, đầu vào, tụ bù...

Thời gian thi công: Năm 2021-2022

Một số hình ảnh dự án: