DỰ ÁN MỞ RỘNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ B. BRAUN (GIAI ĐOẠN 3)

Chủ đầu tư: Công ty TNHH B. Braun Việt Nam

Địa điểm: KCN Thanh Oai, Hà Nội

Phạm vi công việc: Công việc điện và khí nén

- Hệ thống giám sát tòa nhà

- Hệ thống quản lý năng lượng

- Hệ thống cấp điện, cấp nguồn cho sản xuất và thiết bị cơ khí

- Hệ thống điện thoại và dữ liệu

- Hệ thống kiểm soát truy cập và bảo mật

- Hệ thống báo cháy, hệ thống tiếp địa và chống sét

- Công việc điện tái cấu trúc và cung cấp hệ thống điện bên ngoài tòa nhà

- Hệ thống khí nén

Thời gian thi công: Năm 2022