THANH CONG MFG BÀN GIAO TỦ ĐIỆN CHO NHÀ MÁY TOTO VĨNH PHÚC

Vừa qua Công ty CP Thành Công sản xuất đã bàn giao lô hàng tủ điện cho nhà máy Toto Vĩnh Phúc, lô hàng bao gồm:

1 tủ điện RS-01

1 tủ điện RS-02

1 tủ điện RS-03

1 tủ điện RS-04

13 tủ Flow meter.

Dưới đây là một số hình ảnh ngày bàn giao: