BÀN GIAO HỆ THỐNG TỦ ĐIỆN CHO DỰ ÁN NHÀ MÁY RICHELL BẮC GIANG

     Vừa qua, Công ty CP Thành Công sản xuất đã hoàn thiện bàn giao hệ thống tủ điện điều khiển trung tâm tại nhà xưởng CN02-06 của Công ty TNHH Richell U Kwong Việt Nam

     Đây là nhà máy thứ hai của Công ty Richell, xây dựng tại KCN Vân Trung, Bắc Giang. Nhà máy vừa mới khánh thành vào tháng 7 năm 2022.

     Công ty CP Thành Công sản xuất vinh dự được đồng hành cùng với Richell U Kwong Việt Nam trong hành trình phát triển ngày càng lớn mạnh của Quý công ty tại Việt Nam.

     Hệ thống tủ cung cấp bao gồm:

 1. Tủ điện tụ bù 350kvar-440V
 2. Tủ điện MSB 1-1-400V
 3. Tủ điện tụ bù 75kvar-230V
 4. Tủ điện MSB 1-2-200V
 5. Tủ điện LM--FAC-1
 6. Tủ điện LM--FAC-2
 7. Tủ điện LM--FAC-3
 8. Tủ điện M-CHI
 9. Tủ điện M-COMP
 10. Tủ điện M-AC-1
 11. Tủ điện LM-ELEC
 12. Tủ điện P-FAC-1 đến 7
 13. Tủ điện DB-CR
 14. Tủ điện GTB-1

     Dưới đây là một số hình ảnh về hệ thống tủ điện chúng tôi cung cấp: