ĐÓNG ĐIỆN VÀ NGHIỆM THU HOÀN THÀNH DỰ ÁN CÔNG TRÌNH ĐIỆN NHÀ MÁY CÔNG NGHỆ THÔNG MINH GOERTEK VINA

Công trình điện lực nhà xưởng C3, C8, A3, B3, B5 và trung tâm động lực tại Khu công nghiệp Nam Sơn của Công ty TNHH Công nghệ thông minh Goertek Vina đã tiến hành đóng điện và nghiệm thu vào những ngày cuối tháng 12 năm 2023.

Bắt đầu từ những ngày cuối thu đầu đồng của năm 2023, ngay sau khi nhận được thư trúng thầu, đội ngũ nhân sự Thành Công đã ngay lập tức thành lập Ban chỉ huy công trình lên kế hoạch thực hiện dự án trong vòng 100 ngày. 

Với quy mô lớn, và tiến độ gấp rút, đội ngũ nhân viên Thành công đã làm việc không có ngày nghỉ, Ban lãnh đạo cũng theo dõi sát tạo mọi điều kiện tốt nhất để đảm bảo đúng tiến độ đã cam kết với Chủ đầu tư. Mặc dù tiến độ có gấp, nhưng chúng tôi vẫn đặt mục tiêu an toàn và chất lượng lên hàng đầu không gây ra bất cứ sai sót và tai nạn nào làm ảnh hưởng đến uy tín của công ty và Chủ đầu tư.