ĐÓNG ĐIỆN CÔNG TRÌNH PHÒNG PHÂN PHỐI ĐIỆN NHÀ XƯỞNG 9 #, TRẠM BIẾN ÁP KIỂU HỘP 2500KVA NGOÀI TRỜI NHÀ ĂN GIAI ĐOẠN 1-2 CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CHÍNH XÁC GOERTEK VINA

Ngày 25/12/2022 vừa qua nhà thầu Công ty CP xây dựng điện cơ Thành Công cùng với chủ đầu tư Công ty TNHH công nghiệp chính xác Goertek Vina và Điện lực Nghệ An đã tiến hành đóng điện Công trình phòng phân phối điện nhà xưởng 9#, trạm biến áp kiểu hộp 2500KVA ngoài trời nhà ăn giai đoạn 1-2 của Công ty TNHH công nghiệp chính xác Goertek Vina.

Đóng điện xưởng 9#

Đóng điện trạm biến áp kiểu hộp 2500KVA ngoài trời nhà ăn

Công trình được khởi công vào ngày 05/09/2022 và chính thức hoàn thành bàn giao cho chủ đầu tư vào ngày 25/12/2022, công trình này nằm trong giai đoạn I của dự án Nhà máy Goertek Vina tại Nghệ An với số vốn đầu tư lên đến 500 triệu USD. Với việc đóng điện thành công xưởng 9 và trạm biến áp đã góp phần bắt kịp tiến độ dự án, hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào hoạt động, sản xuất.