Danh mục bài viết

LẮP ĐẶT MÁY PHÁT ĐIỆN MỚI VÀ CẢI TẠO MÁY PHÁT ĐIỆN HIỆN TRẠNG-TLIPI

Tên dự án: Lắp đặt Máy phát điện mới và cải tạo Máy phát điện hiện trạng.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long

Địa điểm: KCN Bắc Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội

Quy mô: 274ha

Phạm vi công việc: Lắp đặt mới và cải tạo Máy phát điện 500kVA-0,4kV, 40kVA-0,4kV, (250+160)kVA-0,4kV

Thời gian thi công: 2023